Danas je svetski Dan deteta

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra.

Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana. Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Šta su dečja prava?

Svako društvo očekuje da njegova deca odrastu u zrele i produktivne članove društva, spremne da razumeju i poštuju prava drugih.

Međutim, ne možemo to očekivati ako kao društvo zanemarujemo i uskraćujemo deci njihova osnovna prava.

I danas, u 21. veku, slobodno možemo reći da su prava dece, širom sveta, ugrožena. Deca trpe nasilje u porodici, školi, na ulici, navode ih na korišćenje droge, radno se angažuju na poslovima koji štete njihovom zdravlju i razvoju i potpuno se lišavaju prava na odmor i zabavu. Mnoga deca nikad ne završe školu i to najčešće devojčice ili hendikepirana deca. Zbog ugrožavanja prava na zdravstvenu zaštitu mnoga deca umiru od bolesti koje se danas uspešno mogu lečiti. Glad, zagađena voda i okolina još jedan su uzrok bolesti i smrti kod dece. U zemljama zahvaćenim ratom mnoga deca postaju vojnici, trpe torture i lišavanje slobode…

Nepoštovanje prava dece nije nešto što pogađa samo decu. Pitanja prava dece tiču se svakoga i utiču na život svih nas. Zato je neophodno da odrasli i deca, širom sveta, razumeju pojam prava, da znaju koja su njihova, da nauče da saosećaju sa onima kojima su ta prava ugrožena i da budu osposobljeni da preduzimaju akcije u korist svojih prava i prava drugih.

Koja su dečja prava?

 • Pravo da budem dete do svoje osamnaeste godine.
 • Pravo da budu zaštićena od svih oblika diskriminacije.
 • Pravo da živi sa svojim roditeljima.
 • Pravo da slobodno izražavaju svoje mišljenje.
 • Pravo na pristup informacijama putem različitih sredstava informisanja.
 • Pravo na posebnu brigu i obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Pravo na sopstvenu kulturu, jezik i religiju
 • Pravo na odmor, rekreaciju i igru
 • Pravo da ne radi ono što je opasno i što ga ometa u razvoju
 • Pravo na zaštitu od droga
 • Pravo da bude zaštićeno od otmice, prodaje i trgovine decom
 • Pravo da ne bude podvrgnuto mučenju, kažnjavanju, nezakonitom hapšenju i lišavanju slobode.
 • Pravo da ne učestvuju u oružanom sukobu, niti da budu regrutovana u vojsku

Izvori: https://www.radiodunav.com/, http://www.svetozarmarkovic.edu.rs/

Šta ti misliš o ovoj temi? Ostavi svoj komentar!

Tvoja adresa neće biti objavljena.