Održan prvi javni FinPis čas u OŠ „Drinka Pavlović” u Beogradu

U Osnovnoj školi „Drinka Pavlović” u Beogradu u četvrtak, 27. septembra održan je prvi FinPis čas, kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kompanija Visa i mediji.

FinPis: „Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije”, prvi je pilot-projekat ove vrste u našoj zemlji i širem regionu čija je priprema počela oktobra 2017. godine i koji će se sprovoditi tokom školske 2018/2019. Pilot-projektom biće obuhvaćeno 1.260 nastavnika i vaspitača i 15.000 dece. Partner Ministarstva na ovom projektu je kompanija Visa.

Tokom rada sa učenicima odeljenja IV/4, učiteljica u Osnovnoj školi „Drinka Pavlović” Ljiljana Novković je, na zanimljiv i učenicima interasantan način „prošla” kroz oblasti: Potrebe i želje, Novac, Budžet, Štednja.

Primena znanja iz navedenih oblasti o finansijskoj pismenosti nastavljena je implementacijom u različite nastavne predmete, a najefikasnije u realizaciji tematske interdisciplinarne nastave i projektne nastave.

Učenici IV/4 su učestvovali u nizu aktivnosti na temu Drvo, a prva znanja o finansijskoj pismenosti primenili u zadatku Novčanik na papiru.

U pripemi nastavnih aktivnosti učiteljica Ljiiljana je koristila priručnike nastale u ovom Pilot-projektu:

Značaj finansijskog obrazovanja i vaspitanja i modeli za njegovo uključivanje u programe nastave i učenja za osnovnu školu: http://finpis.mi.sanu.ac.rs/pdf/FinPis%20publikacija%20UOZ.pdf

FinPis priručnik za učitelje: http://finpis.mi.sanu.ac.rs/pdf/FinPis%20prirucnik%20za%20ucitelje%20UOZ.pdf

FinPis priručnik za predmetne nastavnike: http://finpis.mi.sanu.ac.rs/pdf/FinPis%20prirucnik%20za%20nastavnike%20UOZ.pdf

Prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, istakla je značaj finansijskog opismenajvanja najmlađih kao osnov razvoja preduzetničkih kompetencija.

Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kazala je da se program obuke nastavnog kadra realizuje u školama na celoj teritoriji Republike Srbije i da će do početka drugog polugodišta ove školske godine više od hiljadu nastavnika biti osposobljeno da uključuje finansijsko opismenjavanje u nastavu. Naglasila je da Ministarstvo planira dalje širenje mreže nastavnika i da će do kraja godine realizovati i obuke za vaspitače.

Dr Gordana Stepić, savetnica u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kazala je da se finansijka pismenost u škole uvedi kao medjupredmetna kompetencija pretežno  kroz projektnu nastavu, a da je ceo program osmišljen u skladu sa programima nastave i učenja. Ona je naglasila da je Ministarstvo, zajedno sa kompanijom Visa i partnerima, radilo skoro godinu dana na kreiranju obrazovnih resursa kako bi se finansijsko obrazovanje i vaspitanje na pravi način uključilo u sitem i bilo u funkciji pripremanja mladih za život, ali i rešavanja neposrednih finansijskih problema sa kojima se deca susreću.

Vladimir Đorđević, generalni direktor kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu kazao je da „FinPis“ svojim sveobuhvatnim programom donosi niz izvora i materijala za finansijsko obrazovanje, kreiranih tako da motivišu i inspirišu nastavnike, decu predškolskog i školskog uzrasta i širu zajednicu. Đorđević je naglasio da je cilj Pilot-projekta da učenje o finansijskim konceptima postane pristupačnije i interaktivno, dok se teme kreću od osnovnih pojmova za najmlađi uzrast, pa sve do složenijih tema za mlade koji će uskoro postati finansijski nezavisni.

FinPis resursi u digitalnom obliku

Učenje kroz zabavu: Uz korišćenje interesantnih i dobro poznatih sredstava poput radnih svezaka, didaktičkih igara i radionica kreirana je i edukativna, online igrica finpis.mi.sanu.ac.rs/s/multimedija/igrica, prilagođena za desktop, iOs i Android, tako da „FinPis” omogućava deci da uče na interaktivan i zabavan način.

Osnaživanje zajednice: Pokretanjem prve – obrazovne i zabavne digitalne, interaktivne platforme za finansijsku pismenost u Srbiji, populacije svih uzrasta imaće priliku da unaprede svoje finansijsko znanje i informišu se o važnim temama iz oblasti finansija.

Partneri: Partneri Ministarstva i kompanije Visa na projektu „FinPis” su: Matematički institut SANU, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, FEFA fakultet, Beograd, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium, Sremska Mitrovica, Udruženje banaka Srbije, Udruženje „Odgovorno življenje”, Agencija za edukaciju i usluge „Učasoft”, Creative Brackets.

Šta ti misliš o ovoj temi? Ostavi svoj komentar!

Tvoja adresa neće biti objavljena.