Mladići iz Srbije i regiona snimili klip protiv nasilja (VIDEO)

U okviru kampanje “Reaguj ljudski – protiv nasilja” mladići iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske uradili su video klip kojim žele da istaknu koliko je važno da kao društvo ne zatvaramo oči pred nasiljem.

Reaguj ljudski” je regionalna kampanja koja ima za cilj podizanje nivoa svesti mladih o nasilju koje nas okružuje, kao i osnaživanje da reaguju na pozitivan i bezbedan način, da preuzmu aktivnu ulogu u prevenciji i zaustavljanju nasilnih situacija. Iz svakodnevnog života i iz medija, vidimo da je jedan od većih problema što ljudi ne reaguju na nasilje koje viđaju i koje se oko njih dešava, ponašaju se kao da ih se ne tiče i često samo posmatraju ili čak snimaju mobilnim telefonima, umesto da odreaguju na pravi način i pokušaju da zaustave nasilje.

U Srbiji, kampanju “Reaguj ljudski” sprovodi Centar E8 kao deo programa “Budi muško” koji se bavi edukacijom i uključivanjem mladića i muškaraca u prevenciju nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, kao i promovisanjem rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života. Kampanja i projekat se sprovode uz podršku CARE International Balkans, Austrijske razvojne agencije i OAK fondacije.

Svake godine u Evropi 15.000 mladih ljudi umre od posledica nasilja, a 300.000 mladih bude primljeno u bolnice sa teškim povredama, 23% mladića i 16% devojaka u Evropi je učestvovalo u vršenju nasilja, 1 od 4 žene u Evropi će u nekom trenutku života doživeti neki vid fizičkog i/ili psihičkog nasilja od strane intimnog partnera.

Foto: Print screen/You Tube/Centar E8

Šta ti misliš o ovoj temi? Ostavi svoj komentar!

Tvoja adresa neće biti objavljena.