PODRŠKA MLADIM SRPSKIM NAUČNICAMA: Dodeljene stipendije “Za žene u nauci”

Tri mlade naučnice, Marija Lesjak, Ana Miltojević i Verica Paunović, dobitnice su nacionalnih stipendija “Za žene u nauci” za 2016. godinu. One su nagrađene za svoj izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima biohemije prirodnih proizvoda, organske hemije i molekularne medicine, a stipendije su namenjene naučnim istraživanjima koja će biti sprovedena u Srbiji.

Marija Lesjak je docent je na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je i deo istraživačkog tima Laboratorije za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja. Njen naučni rad je procena bioloških aktivnosti biljaka u in vivo i in vitro sistemima, sa akcentom na njihov uticaj na metabolizam gvožđa.

marija-lesjak

Ana Miltojević radi na Fakultetu zaštite na radu u Nišu kao asistent na predmetima Hemija, Toksikologija, Biohemijski i biotehnološki principi i Hemijski parametri radne i životne sredine. Svoje znanje iz organske analize i sinteze koristi kao osnovu, koju nadograđuje i usmerava ka toksikologiji, medicinskoj hemiji i hemiji životne sredine.

ana-miltojevic

Verica Paunović angažovana je kao naučni saradnik na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Šira oblast njenog naučnog interesovanja je ćelijska signalizacija u ćelijama imunskog sistema. Trenutno se bavi istraživanjem uloge autofagije u autoimunskim bolestima.

verica-puanovic

Program nacionalnih stipendija “Za žene u nauci” u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa, pokrenut je 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i L’Oreala Balkan. Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije u vrednosti od po pet hiljada evra, kao vid podrške daljem usavršavanju talentovanih i perspektivnih naučnica u našoj zemlji.

Za stipendije “Za žene u nauci” mogu da konkurišu naučnice koje se bave istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i upisane su na doktorske studije ili su ih već završile. Detaljne informacije o tome kako se prijaviti, uključujući prijavni formular i opšta pravila konkursa za 2017. godinu, moguće je naći na internet adresi www.zeneunauci.co.r

Međunarodni program “Za žene u nauci” (“For Women in Science“) pokrenut je 1998. godine u partnerstvu L’Oréala i UNESCO-a, sa ciljem da afirmiše ulogu žena istraživača i njihov doprinos naučnom napretku u celom svetu. Program se danas realizuje širom sveta i uključuje globalne Nagrade “Za žene u nauci” za izuzetna naučna dostignuća i više od 50 programa nacionalnih i regionalnih stipendija posvećenih razvoju mladih talenata. Od osnivanja do danas programom “Za žene u nauci” podržano je više od 2000 žena iz 110 zemalja, među kojima su i dve dobitnice Nobelove nagrade.

Foto: Promo

 

Šta ti misliš o ovoj temi? Ostavi svoj komentar!

Tvoja adresa neće biti objavljena.