Prva generacije polaznika WWF akademije za prirodu u Nacionalnom parku Đerdap

Prva godina obrazovnog programa WWF-a zbližila učenike, prirodu i upravljače zaštićenih područja!

Donji Milanovac, Nacionalni park Đerdap – Na svečanoj prezentaciji prve “WWF Akademije za prirodu” održanoj u Donjem Milanovcu, 10 školskih “ambasadorskih” timova predstavilo je rezultate projekata koje su tokom godine razvijali i sprovodili zajedno sa upravljačima zaštićenih područja.

Sa ciljem da deci i nastavnicima približi važnost očuvanja životne sredine, program akademije obuhvatio je mnoge teme, uključujuči zaštićena područja, njihov značaj za ljude i prirodu, ekološki “otisak” (odnosno životni stil i uticaj ljudi na prirodu), kao i načine aktivnog učešća građana u očuvanju prirode.

O projektu “WWF Akademija za prirodu” direktor NP Đerdap, gospodin Lazar Mitrović je rekao:

– Edukacija predstavlja jedno od glavnih oruđa zaštite prirode. Edukacijom se razvija ekološka svest, osećaj poštovanja prema prirodnim i kulturnim vrednostima, uviđa značaj njihovog očuvanja. Iz tog razloga Nacionalni park Djerdap ima razvijene obrazovne programe namenjene deci, a kroz WWF akademiju, smo dobili svoje prve ambasadore. Nadamo se jačanju saradnje u budućnosti.

Filmovi i pozorišne predstave na temu zaštite prirode, izgradnja modela zaštićenog područja u školskom drvorištu, osmišljavanje i produkcija promotivnih materijala, foto izložba, samo su neki od plodova rada timova učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Srbije, koje su osmišljavali u saradnji sa zaposlenima iz nacionalnih parkova Đerdap, Tara i Fruška gora, Specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje i Predelom izuzetnih odlika Avala.

– Misija `WWF Akademije za prirodu` je da obrazovanjem dece na temu važnosti očuvanja prirode postigne sigurnu i održivu budućnost za sve nas. Forma predavanja i edukativnih aktivnosti je kreativna, uzbudljiva i prijemčiva mladima, sa željom da se prisetimo da je ipak priroda učionica koja ima još puno toga da nas nauči – izjavila je na konferenciji Sonja Bađura, koordinatorka obrazovnih programa WWF u Srbiji.

WWF akademija za prirodu deo je obrazovne komponente velikog regionalnog projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”, koji je započet u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a napravljen je radi poboljšanja komunikacije sa lokalnom zajednicom, njenog uključivanje u upravljanje zaštićenim područjima, razvitka obrazovnih programa, te turističke ponude koje će unaprediti posećenost i razvoj zaštićenih područja.

Projekat “Zaštićena područja za prirodu i ljude” se u Srbiji sporovodi u saradnji sa nacionalnim parkovima Tara, Đerdap, Fruška Gora i JP “Srbijašume” i JP “Vojvodinašume”, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija – Sida.

Foto: Promo

Šta ti misliš o ovoj temi? Ostavi svoj komentar!

Tvoja adresa neće biti objavljena.