Šta danas znači biti džentlmen?

Ranije je epitet „džentlmena“ dobijao svako ko bi posedovao dovoljno bogatstva da nije morao zarađivati za život; sa druge strane, danas to nije značajan deo definicije džentlmena. Njega ne čini novac, već uglađenost i karakter.

Danas se termin „džentlmen” svuda može čuti, on je postao sveprisutan u muškim magazinima, blogovima i razgovorima; upotreba ovog termina je vrlo rasprostranjena.

Definicija džentlmena se promenila u odnosu na onu koja se smatra tradicionalnom. Recimo, ranije bi džentlmen morao imati poslugu i ne bi smeo kuvati za sebe. Princ Filip, koji je predstavljao primer pravog džentlmena, bio je takođe poznat po nekulturnim i rasističkim ispadima. Danas se to sasvim sigurno ne bi moglo opisati kao gospodsko ponašanje.

S obzirom na to da se značenje termina „džentlmen” ključno izmenilo, potrebno je da se preispita šta danas predstavlja.

Originalni džentlmen:

Vek ranije, džentlmenom se smatrao muškarac koji je imao visoki društveni položaj i bogatstvo. U rečnicima se čak i danas održala ova definicija.

Ovo su još neke od njih:

  1. Galantan, uljudan i častan muškarac.
  2. Pristojan ili formalan način obraćanja muškarcu.
  3. Muškarac visokog roda koji je povezan sa kraljevskom porodicom.
  4. Muškarac dobrog društvenog položaja koji poseduje bogatstvo i dosta slobodnog vremena.
  5. Naziv za člana Doma Komune (dom parlamenta Ujedinjenog kraljevstva) ili Predstavničkog doma (dom u kongresu SAD-a).

Šta onda biti džentlmen stvarno znači? On predstavlja mnogo više od puke učtivosti; tradicionalan čin viteštva se u savremenom svetu često pogrešno shvata kao poniznost, dok je pojam časti prilično relativan.

Ranije je epitet „džentlmena“ dobijao svako ko bi posedovao dovoljno bogatstva da nije morao zarađivati za život. Sa druge strane, danas to nije značajan deo definicije džentlmena. Njega ne čini novac nego uglađenost i karakter.

Svako ima mogućnost da postane džentlmen ukoliko to zasluži. Bogatstvo i moć više nisu dovoljni, jer novac i položaj ne mogu kupiti gospodstvo i poštovanje.

Definicija modernog džentlmena

Pojam džentlmena je vrlo komplikovan, tako da je potrebno objasniti kako i zašto se koristi, kao i koji je značaj njegove definicije.

Kao što je već rečeno, svaki čovek može biti džentlmen ukoliko to želi, međutim, to nije mali poduhvat. To je put na kome čovek teži da ostane, ne predstavlja neku određenu destinaciju.

1. Džentlmen je nesavršen.

2. Džentlmen ima visoke standarde. Visoki standardi teraju ljude da čine najbolje što mogu i džentlmen ih postavlja samom sebi

3. Džentlmen je dobro obučen.

4. Džentlmen ima dobre manire.

5. Džentlmen nema predrasuda.

6. Džentlmen je interesantan i informisan.

7. Njegova dela su jednaka njegovim rečima. Jednostavno, džentlmen daje obećanja koja namerava da održi.

8. Džentlmen se ophodi prema ljudima sa poštovanjem.

9. Džentlmen pravi razliku između arogancije i samopouzdanja.

10. Džentlmen koristi svoju moć sa svrhom.  Neće delati iz osvete i lične koristi, takođe, neće gaziti preko drugih da ostvari svoje ciljeve.

11. Džentlmen uviđa dobre strane skeptičnosti. 

Biti džentlmen predstavlja visok kriterijum za muškarce na kojem treba raditi aktivno svakog dana. To nije čvrsto zacrtan cilj, već večita potraga i težnja za konstantnim ličnim napretkom, samospoznajom i motivacijom.

Najveće postignuće je biti nazvan džentlmenom, jer čast je biti džentlmen, a čast je uvek dodeljena od strane drugih. „Biti džentlmen“ nije samo fraza kojom nekog opisujemo nego predstavlja odraz onoga šta neko jeste i šta želi biti.

Izvor: What It Means To Be A Gentleman Today

Šta ti misliš o ovoj temi? Ostavi svoj komentar!

Tvoja adresa neće biti objavljena.